Samen in gesprek

Mediation is een manier om een conflict op te lossen. Een neutrale bemiddelaar van ons kantoor helpt u en de andere persoon, om samen tot een oplossing te komen voor uw probleem. Het probleem wordt als een uitdaging gezien. We proberen de communicatie te herstellen, zodat u weer naar elkaar kunt luisteren. Uiteindelijk is het de bedoeling, dat u samen een oplossing vindt, die voor iedereen acceptabel is.

Dominosteentjes worden door iemand tegengehouden.

Mediation kan op verschillende terreinen worden ingezet, bijvoorbeeld voor

  • De ex-partners laten zich begeleiden om samen tot werkbare afspraken te komen over de scheiding en de verdeling van het gezamenlijke vermogen. Afspraken die recht doen aan beide partijen. Maak van uw echtscheiding geen vechtscheiding, maar een rechtscheiding.
  • Algemene conflictbemiddeling. Heeft u problemen met uw buren? Met uw werkgever? Met uw compagnon? Maak door middel van mediation van uw probleem een uitdaging waar u samen uit kunt komen. Wanneer de oplossing wordt gevonden, waar u beiden achter kunt staan, dan kunt u de toekomst weer samen met vertrouwen tegemoet zien.
  • Een overlijden is een verdrietige gebeurtenis. Afscheid nemen van een dierbare is een moeilijk proces. Wanneer discussies ontstaan over de erfenis en de verdeling daarvan, kunnen grote problemen tussen de erfgenamen op de loer liggen. Dit kan uitlopen op een traumatiserende tijd voor alle betrokkenen. Verhoudingen worden soms voorgoed verstoord. Door mediation kan dit worden voorkomen of worden opgelost. Samen zoeken naar een afwikkeling van de erfenis, die recht doet aan de overledene en de erfgenamen. Maak het elkaar niet moeilijker, het is al moeilijk genoeg.