Opa en oma zitten vrolijk met kleinzoon in het bos.

Een overlijden is een verdrietige gebeurtenis. Afscheid nemen van een dierbare is een moeilijk proces. Wanneer discussies ontstaan over de erfenis en de verdeling daarvan, kunnen grote problemen tussen de erfgenamen op de loer liggen. Dit kan uitlopen op een traumatiserende tijd voor alle betrokkenen. Verhoudingen worden soms voorgoed verstoord. Door mediation kan dit worden voorkomen of worden opgelost. Samen zoeken naar een afwikkeling van de erfenis, die recht doet aan de overledene en de erfgenamen. Maak het elkaar niet moeilijker, het is al moeilijk genoeg.

Neem contact op voor een persoonlijk gesprek op maat