Geen zorgen bij het overlijden van een naaste

Ondertekenen van contact

Is een naaste van u overleden? Moet u een erfenis afwikkelen? Of vraagt u zich af hoe uw eigen erfenis zal worden afgewikkeld en wie dat doet?

Ons kantoor is al vele jaren gespecialiseerd in het erfrecht en in het bijzonder in het behandelen van nalatenschappen; zowel de juridische, fiscale als de praktische kanten daarvan. Wij kunnen u adviseren over en helpen bij de afwikkeling van een erfenis en ook kunnen wij voor u de erfenis geheel afwikkelen.

Wij zijn lid van NOVEX, de Nederlandse Organisatie voor Executeurs. Dit is een samenwerkingsverband van professionals in de afwikkeling van nalatenschappen, die door hun krachten te bundelen hun kennis op een hoog niveau houden.

Concreet kunnen wij u op de volgende wijze ontzorgen. Wij bieden u:

 

  • hulp bij het opstellen van een goed testament, waarin aandacht wordt gegeven aan een goede afwikkeling van uw nalatenschap;
  • advies ten aanzien van de aanvaarding van een erfenis;
  • advies, hulp en begeleiding bij de fiscale aspecten, zoals het opstellen van de aangifte erfbelasting;
  • advies, hulp en begeleiding bij de verdeling van een erfenis;
  • bemiddeling (mediation), wanneer erfgenamen er onderling niet uit komen;
  • het verzorgen van de algehele afwikkeling van de erfenis, waaronder begrepen hulp bij de verdeling van inboedel, ontruimen van een woning, opzeggen van huur, verkopen van een woning, beĆ«indigen van abonnementen, overleggen met alle betrokkenen, regelen van alle fiscale zaken.

Neem contact op voor een persoonlijk gesprek op maat